Aktualności

Czerwiec 2018 Odbiór końcowy

W dniu 8 czerwca nastąpił Odbiór Końcowy z wynikiem pozytywnym, tym samym Inwestycja została zakończona.

Więcej »

Marzec 2018 Odbiory częściowe

W marcu odbyły się odbiory częściowe kolejnych pięciu zakończonych etapów zadania inwestycyjnego. Do wykonania zostały testy końcowe Systemu Sterowania i Nadzoru oraz prace porządkowe (mikroniwelacja). Zostały również wykonane pomiary poziomu pola elektromagnetycznego i hałasu.  Poza terenem stacji (w miejscu możliwego przebywania ludzi) nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu pola elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu.

Więcej »

Luty 2018 Sprawdzenie techniczne

W dniach 21-28.02.2018 r. Zespół Sprawdzenia Technicznego dokonał sprawdzenia kolejnych zrealizowanych etapów Umowy, tj.: Etapu 4 – Budowa pola nr 1 (pole dławika) i pomiarów napięcia systemów nr 1 i 2 rozdzielni 400 kV w zakresie części budowlanej, obwodów pierwotnych i wtórnych, oraz Etapu 8 – Podłączenie dławika do rozdzielni 400 kV z zabudową układów pomiarów kontroli jakości energii elektrycznej

Więcej »

Styczeń 2018 Próby funkcjonalne

W styczniu odbywały się sprawdzenia i próby funkcjonalne pola dławika i pól pomiaru napięcia S1 i S2. Zakończono prace związane z modernizacją zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZSZ) i lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW). W dniu 24.01.2018 r. dokonano odbioru częściowego Etapu 11, pn.:  „Dostawa, montaż i uruchomienie zabezpieczenia szyn zbiorczych i LRW rozdzielni 400 kV”.

Więcej »

Grudzień 2017 Odbiory częściowe pięciu etapów Umowy

W dniu 21.12.2017 r. odbyły się odbiory częściowe pięciu etapów:   Etap 6  – Wymiana napędów odłączników i uziemników oraz przekładników prądowych, napięciowych i ograniczników przepięć rozdzielni 400 kV, Etap 7  – Budowa stanowiska dławika wraz z płytą rozładowczą i zabudową separatora koalescencyjnego, Etap 9 – Instalacja zraszaczowa dla ochrony dławika, Etap 10 – Modernizacja drogi wewnętrznej (na długości ok. ok. 150 m) […]

Więcej »

Listopad 2017 Zakończenie robót budowlanych

W listopadzie zakończono roboty budowlane na stacji, obejmujące modernizację drogi i bocznicy kolejowej, drenaże, kanalizację deszczową i budowę kiosku zaworów wzbudzających. Zakończono również instalację zraszaczową dla ochrony dławika oraz budowę przyłącza wodociągowego na potrzeby ppoż. Przeprowadzone zostały próby szczelności instalacji sanitarnych i próby funkcjonalne instalacji zraszaczowej i separatora koalescencyjnego.

Więcej »