Aktualności

Czerwiec 2017 Kanalizacja deszczowa i instalacja ppoż

W czerwcu rozpoczęły się prace ziemne i montażowe obejmujące kanalizację deszczową. Równolegle trwa montaż rurociągów wody pożarowej na odcinku od kiosku zaworów wzbudzających do pompowni ppoż. Wykonano zabudowę fundamentów i konstrukcji w polach dławika, pomiaru napięcia systemu S2 nr 1A i systemu S1 nr 2. W polu nr 1 i 1A zamontowano aparaturę pierwotną. Wykonano montaż instalacji uziemiającej w polu nr 1A.

Więcej »

Maj 2017 Modernizacja pola sprzęgła i bocznicy

W maju zostały zrealizowane prace związane z wymianą wyłącznika w polu sprzęgła. Trwa również modernizacja bocznicy kolejowej oraz dobiegają końca prace przy fundamentach i konstrukcjach w polach dławika i pomiaru napięcia.

Więcej »

Kwiecień 2017 Budowa stanowiska dławika

W kwietniu trwały przede wszystkim prace związane z budową bocznicy kolejowej, stanowiska dławika oraz ławy dojazdowej. W dniu 28.04. dławik został dostarczony na stację, rozładowany i umieszczony na stanowisku. Równolegle trwała wymiana fundamentów pod nowy wyłącznik w polu sprzęła oraz prace w obwodach wtórnych pola Tucznawa.

Więcej »

Marzec 2017 Rozpoczęcie budowy

W dniu 9 marca br. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Zgłoszono rozpoczęcie budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 13 marca trwają prace budowlane.

Więcej »

Luty 2017 pozwolenie na budowę

W dniu 16 lutego 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji. Skan decyzji znajdziesz tutaj.    

Więcej »

Styczeń 2017 Przekazanie terenu budowy

W dniu 30.01.2017 r. przedstawiciele Inwestora , przy udziale Inżyniera Kontraktu, protokolarnie przekazali wykonawcy teren budowy.

Więcej »