Aktualności

Sierpień 2017 Prace w polu Połaniec

W tym miesiącu rozpoczęto prace przy wymianie napędów łączników w polu Połaniec oraz w obwodach wtórnych tego pola. Kontynuowano roboty przy instalacjach sanitarnych, odwodnieniu nowych odcinków dróg wewnętrznych i instalacji ppoż oraz bocznicy kolejowej.

Więcej »

Lipiec 2017 Kontynuacja robót w polu dławika i polach pomiaru napięcia

W lipcu wykonywane były prace w obwodach wtórnych pola dławika i pól pomiaru napięcia oraz zamontowano oszynowanie górne pól. Kontynuowano prace związane z zabudową separatora oleju, modernizacją bocznicy kolejowej i dróg wewnętrznych oraz rozbudową kanałów kablowych. Prowadzone były również roboty przy rozbudowie odwodnienia, budowie przyłącza wodociągowego i wody ppoż.oraz instalacji zraszaczowej na stanowisku dławika.    

Więcej »

Czerwiec 2017 Kanalizacja deszczowa i instalacja ppoż

W czerwcu rozpoczęły się prace ziemne i montażowe obejmujące kanalizację deszczową. Równolegle trwa montaż rurociągów wody pożarowej na odcinku od kiosku zaworów wzbudzających do pompowni ppoż. Wykonano zabudowę fundamentów i konstrukcji w polach dławika, pomiaru napięcia systemu S2 nr 1A i systemu S1 nr 2. W polu nr 1 i 1A zamontowano aparaturę pierwotną. Wykonano montaż instalacji uziemiającej w polu nr 1A.

Więcej »

Maj 2017 Modernizacja pola sprzęgła i bocznicy

W maju zostały zrealizowane prace związane z wymianą wyłącznika w polu sprzęgła. Trwa również modernizacja bocznicy kolejowej oraz dobiegają końca prace przy fundamentach i konstrukcjach w polach dławika i pomiaru napięcia.

Więcej »

Kwiecień 2017 Budowa stanowiska dławika

W kwietniu trwały przede wszystkim prace związane z budową bocznicy kolejowej, stanowiska dławika oraz ławy dojazdowej. W dniu 28.04. dławik został dostarczony na stację, rozładowany i umieszczony na stanowisku. Równolegle trwała wymiana fundamentów pod nowy wyłącznik w polu sprzęła oraz prace w obwodach wtórnych pola Tucznawa.

Więcej »

Marzec 2017 Rozpoczęcie budowy

W dniu 9 marca br. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Zgłoszono rozpoczęcie budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 13 marca trwają prace budowlane.

Więcej »