Aktualności

Grudzień 2017 Odbiory częściowe pięciu etapów Umowy

W dniu 21.12.2017 r. odbyły się odbiory częściowe pięciu etapów:   Etap 6  – Wymiana napędów odłączników i uziemników oraz przekładników prądowych, napięciowych i ograniczników przepięć rozdzielni 400 kV, Etap 7  – Budowa stanowiska dławika wraz z płytą rozładowczą i zabudową separatora koalescencyjnego, Etap 9 – Instalacja zraszaczowa dla ochrony dławika, Etap 10 – Modernizacja drogi wewnętrznej (na długości ok. ok. 150 m) […]

Więcej »

Listopad 2017 Zakończenie robót budowlanych

W listopadzie zakończono roboty budowlane na stacji, obejmujące modernizację drogi i bocznicy kolejowej, drenaże, kanalizację deszczową i budowę kiosku zaworów wzbudzających. Zakończono również instalację zraszaczową dla ochrony dławika oraz budowę przyłącza wodociągowego na potrzeby ppoż. Przeprowadzone zostały próby szczelności instalacji sanitarnych i próby funkcjonalne instalacji zraszaczowej i separatora koalescencyjnego.

Więcej »

Październik 2017 Wymiana napędów łączników w polu Krosno

W październiku zostały wykonane prace w ostatnim z modernizowanych pól – w polu Krosno. Wymieniono napędy odłączników i uziemników. Pole zostało zgłoszone do sprawdzenia przed podaniem napięcia. Zakończono modernizację sieci LAN i WAN (wraz z siecią strukturalną).  

Więcej »

Wrzesień 2017 Zakończenie prac w polu Połaniec

We wrześniu zakończono wymianę napędów odłączników i uziemników oraz prace w obwodach wtórnych w polu Połaniec. Przeprowadzone zostały sprawdzenia techniczne przed podaniem napięcia. Przed uruchomieniem pola odbyły się próby napięciowe z wynikiem pozytywnym. Zakończył się odbiór instalacji nowego systemu zasilania napięciem 48 V DC.

Więcej »

Sierpień 2017 Prace w polu Połaniec

W tym miesiącu rozpoczęto prace przy wymianie napędów łączników w polu Połaniec oraz w obwodach wtórnych tego pola. Kontynuowano roboty przy instalacjach sanitarnych, odwodnieniu nowych odcinków dróg wewnętrznych i instalacji ppoż oraz bocznicy kolejowej.

Więcej »

Lipiec 2017 Kontynuacja robót w polu dławika i polach pomiaru napięcia

W lipcu wykonywane były prace w obwodach wtórnych pola dławika i pól pomiaru napięcia oraz zamontowano oszynowanie górne pól. Kontynuowano prace związane z zabudową separatora oleju, modernizacją bocznicy kolejowej i dróg wewnętrznych oraz rozbudową kanałów kablowych. Prowadzone były również roboty przy rozbudowie odwodnienia, budowie przyłącza wodociągowego i wody ppoż.oraz instalacji zraszaczowej na stanowisku dławika.    

Więcej »