Aktualności

Marzec 2017 Rozpoczęcie budowy

W dniu 9 marca br. decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Zgłoszono rozpoczęcie budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 13 marca trwają prace budowlane.

Więcej »

Luty 2017 pozwolenie na budowę

W dniu 16 lutego 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji. Skan decyzji znajdziesz tutaj.    

Więcej »

Styczeń 2017 Przekazanie terenu budowy

W dniu 30.01.2017 r. przedstawiciele Inwestora , przy udziale Inżyniera Kontraktu, protokolarnie przekazali wykonawcy teren budowy.

Więcej »

Grudzień 2016 Wniosek o pozwolenie na budowę

W dniu 13 grudnia w Małopolskim Urzędzie wojewódzkim w Krakowie został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej”

Więcej »

Listopad 2016 Decyzje administracyjne

W dniu 16 listopada 2016 r., zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja środowiskowa stała się ostateczna. W dniu 7 listopada 2016 r. Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Więcej »

Październik 2016 Decyzja środowiskowa

W dniu 18 października 2016 r. Wójt Gminy Tarnów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji. Decyzję można znaleźć tutaj.

Więcej »