Lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tarnów jest zlokalizowana w miejscowości Radlna, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów.

Stacja zajmuje teren o powierzchni 63 430 m2.

Stacja stanowi współwłasność majątkową PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A., przy czym rozdzielnia 400 kV oraz pole nr 19 rozdzielni 110 kV są własnością PSE S.A.

Usytuowanie stacji przedstawia poniższy rysunek (źródło mapy www.google.pl/maps).

mapka