Najczęściej zadawane pytania

Czy modernizacja jest potrzebna?

Tak. Podstawowym celem rozbudowy stacji Tarnów jest skompensowanie niekorzystnej dla systemu elektroenergetycznego mocy biernej. Usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, wydłużenie żywotności kabli, transformatorów oraz innych elementów sieci zasilającej, jak również wpływa na poprawę jakości energii elektrycznej.

 

Czy teren zajmowany przez stację powiększy się?

Nie. Przebudowa stacji będzie prowadzona na obecnie zajmowanym terenie.

 

Czy rozbudowa stacji oznacza przerwy w dostawach prądu?

Nie. Mimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji zostanie zapewniony bezpieczny dopływ prądu. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców.

 

Czy stacja po rozbudowie będzie silniej oddziaływać na okolicę?

Nie. Po modernizacji oddziaływanie na środowisko i okolicę pozostanie na niezmiennym, znikomym poziomie.